Finansiell Kalender


USWE Sports AB

Org nr 556566-0601

 

2023-07-28 Delårsrapport kvartal 1 - 2023/2024

2023-08-31 Årsstämma 2023

2023-10-31 Delårsrapport kvartal 2 - 2023/2024

2024-02-08 Delårsrapport kvartal 3 - 2023/2024

2024-05-30 Bokslutskommuniké - 2023/2024

2024-06-20 Årsredovisning 2023/2024

2024-07-31 Delårsrapport kvartal 1 - 2024/2025

2024-08-30 Årsstämma 2024

 


To Top