STYRELSE

Enligt USWE bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 7 ordinarie styrelseledamöter. För närvarande består Bolagets styrelse av fem ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen omvaldes i sin helhet på årsstämman den 26 augusti 2021, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning. Joel Eklund representerar en huvudägare i styrelsen och kan därför anses beroende i förhållande till denna.

 


Mats Jacobson

Född 1960. Styrelseordförande sedan 2011.

 

Mats Jacobson har en fil.kand. i matematik & datalogi från Lunds universitet. Mats är sedan 10 år verksam som strategikonsult och företagsrådgivare samt som styrelseledamot eller styrelseordförande i ett antal bolag. Tidigare har Jacobson varit operativt verksam inom IT-branschen sedan mitten av 1980-talet, bl a varit VD för Ideon-bolaget Scalado AB.

 

 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ducktape Media AB, Scandinavian Nonwoven AB, Sustainable Interaction AB och Välfärdsteknik Sverige AB. Styrelseledamot i Mats Jacobson Consulting AB.
 • Innehav: 20 000 aktier genom Mats Jacobson Consulting AB.

 

Martin Kössler

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017.

 

Martin Kössler har studerat företagsjuridik vid Göteborgs universitet och vid Universität Mannheim i Tyskland. Martin har tidigare erfarenhet från positioner inom Gore-Tex, Haglöfs, Bergans, Scandinavian Outdoor Group och ISPO. Idag är Martin konsult via det egna företaget HuginBiz (Helping You Grow International Business AB).

 

 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Forsa 2131. Styrelseledamot i Digital Crew Nordic AB, Helping You Grow International Business AB, Polygiene AB.
 • Innehav: 10 126 aktier

 

Fredrik Carling

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2018.

 

Fredrik Carling har en tvåårig gymnasieutbildning inom reklam och dekoration. Fredrik Carling är VD för Hövding Sverige AB, listat på First North. Carling har tidigare varit VD för Diesel Sweden AB:s nordiska verksamhet. Han har också varit varumärkesansvarig globalt och i Europa för Levi Strauss, med ansvar för koncept utveckling och lansering av nya varumärken. Fredrik Carlings erfarenhet inkluderar också arbete som Buying Director hos Magasin du Nord.

 

 • Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör för Hövding Sverige AB (publ) och Hövding Danmark Filial af Hövding Sverige AB. Styrelsesuppleant i PonaPon AB.
 • Innehav: -

 

Jenny Graflind

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2020.

 

Jenny Graflind har en dubbel Bachelor of Science i Management och Real Estate från Florida Atlantic University. Jenny Graflind har lång internationell erfarenhet av ekonomiska uppdrag, inklusive uppdrag som CFO, controller och internrevisor. Graflind är idag CFO för Swedencare AB (publ), listat på Nasdaq First North.

 

 • Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Tammeo Aktiebolag. Styrelseledamot i Biodistra AB och Swedencare Nordic AB.
 • Innehav: 10 126 aktier genom Tammeo AB

 

Joel Eklund

Född 1980. Styrelseledamot sedan 2020.

 

Joel Eklund har en B.A. in Philosophy, Politics and Economics från University of Oxford. Joel Eklund var mellan 2012 och 2019 VD för TePe Munhygienprodukter AB. För närvarande är Eklund bland annat styrelseordförande TePe Munhygienprodukter AB och Eklund Foundation.

 

 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Equal Equity AB, Fosieby Företagsgrupp Ekonomisk Förening, Grenlunden AB, Grenlunden CEVI AB, Grenlun- den Q AB och TePe Munhygienprodukter AB. Styrelseledamot i Amab Hydraul Aktiebolag, Fosielund Lockarp AB, Magle Chemoswed Holding AB, Midway Hol- ding Aktiebolag, Parkster AB, Radinn AB och TePe Nordic AB. Styrelsesuppleant i Fosieborg AB, Fosielund Fastighets AB, Fosielunds Förvaltnings AB och Fosie- lund Holding AB.
 • Innehav: 981 128 aktier privat och genom Fosielund Holding AB.

 


LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE


 

Jacob Westerberg

Född 1978. Verkställande direktör, anställd sedan 2017.

 

Jacob Westerberg har studerat vid Örebros universitet, Stockholms universitet samt vid Filmutbildning Kulturama Stockholm. Jacob har flera framgångsrika år bakom sig som VD i Norge för ALcontrol A/S och är också lagkapten i USWE Adventure Racing Team, ett internationellt topplag i en lagidrott som brukar beskrivas som världens tuffaste konditionsidrott.

 

 • Andra pågående uppdrag: -
 • Innehav: 180 000 aktier samt 300 teckningsoptioner serie 2020/2023 (genom Flat Mountain AB) och 15 000 teckningsoptioner serie 2021/2024.

 

Bo-Göran Jaxelius

Född 1971. Finanschef, anställd sedan 2021.

 

Bo-Göran Jaxelius är utbildad civilekonom från Lunds universitet. Bo-Göran Jaxelius har bland annat en bakgrund som finanschef på Zaplox (listat på First North) och Precise Biometrics (listat på Small Cap) och har därutöver mångårig erfarenhet från andra bolag såsom BrainLit , Scalado, IIOX och Decuma som finanschef och VD. Jaxelius har även revisionsbakgrund från Deloitte.

 

 • Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Jaxelius Consulting AB.
 • Innehav: 3 300 aktier samt 10 000 teckningsoptioner serie 2021/2024.

 

Karl-Johan Engdahl

Född 1977. Marknadschef, anställd sedan 2008.

 

Karl-Johan Engdahl är en entreprenör och är en utav grundarna till USWE. Karl-Johan är utbildad inom marknadskommunikation på Bergs School of Communication, samt inom digital marknadsföring på IHM Business School i Malmö. Han har 25 års yrkeserfarenhet inom försäljning och marknadsföring, samt en mångårig bakgrund som Motocross- och Enduroförare.

 

 • Andra pågående uppdrag: Innehavare av enskild firma med beteckningen Hello Sports. Styrelsesuppleant i Motor & Transmissionservice i Malmö AB.
 • Innehav: 111 000 aktier

 

Jörgen Gustafsson

Född 1961. Produktionschef, anställd sedan 2011.

 

Jörgen Gustafsson är en utav grundarna till USWE. Jörgen har en bakgrund i motorcykelbranschen som tävlingstekniker för Husqvarna och Yamahas fabriksteam i motocross VM.

 

 • Andra pågående uppdrag: -
 • Innehav: 152 800 aktier samt 10 000 teckningsoptioner serie 2021/2024.

 

Staffan Ahltin

Född 1965. Försäljningschef, anställd sedan 2021.

 

Staffan Ahltin har mer än 20 års yrkeserfarenhet av försäljning inom sport och fritid med särskild fokus på extremsport, senast som säljchef på C2 Vertical Safety AB. Staffan har studerat Mekatronik, robotik och automatiseringsteknik vid Högskolan i Halmstad.

 

 • Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör för LEDX of Sweden AB.
 • Innehav: 2 911 aktier samt 10 000 teckningsoptioner serie 2021/2024.

 

Incitamentsprogram

 

Teckningsoptioner serie 2020/2023

Vid extra bolagsstämma den 31 januari 2020 beslutades om inrättande av ett teckningsoptionsprogram för verkställande direktören i Bolaget Jacob Westerberg genom utgivande av högst 300 teckningsoptioner serie 2020/2023. Totalt tecknades 300 teckningsoptioner i programmet. Efter beaktande av den uppdelning av aktier (s.k. split) 200:1 som beslutades på extra bolagsstämma den 8 april 2021 ger varje teckningsoption rätt att teckna 200 nya aktier i Bolaget mot kontant betalning uppgående till 21,28 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 januari 2023 till och med den 1 mars 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 30 000 SEK genom utgivande av 60 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 1,4 procent baserat på antalet existerande aktier i Bolaget idag. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med uppdelning och sammanläggning av aktier.

 

Teckningsoptioner serie 2021/2024

Vid årsstämman 26 augusti 2021 beslutades om att införa ett långsiktigt incitamentsproram för ledande befattningshavare i Bolaget. Ledningsgruppens medlemmar har tecknat sig för sammanlagt 45 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 138 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 30 september 2024. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptoionerna ökar Bolagets aktiekapital med 22 500 SEK genom utgivande av 45 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 1,0 procent baserat på antalet existerande aktier i Bolaget idag. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med uppdelning och sammanläggning av aktier. 

 

Bolagsordning

 

 

Revisor

Ernst & Young AB, med Martin Henriksson som huvudansvarig revisor. 

 

Ernst & Young AB

Box 4279 Nordenskiöldsgatan 24, 203 14 , Malmö, Sweden

Office: +46 40 - 693 15 00 | Direct: +46 40 693 16 27 | martin.henriksson@se.ey.com

Mobile: +46 703 - 24 96 27 | Fax: +46 40 - 693 16 55

Website: http://www.ey.com

 


 

 

 

 

To Top